zaterdag 4 augustus 2007

Goede antifascistische actie, en meer

Soms is het plezierig om mijn ongelijk te kunnen bekennen. Vandaar is zo'n dag. Ik zat ernaast in mijn te sombere verwachting die ik gisteren uitsprak over de demonstratie die de Antifascistische Actie (AFA) vanmiddag hield tegen de optocht die de neonazistische Nederlandse Volksunie (NVU) hield. En ik ben daar blij om.

In mijn stuk van vannacht schreef ik dat ik hoopte dat de actie enigszins succesvol zou wezen, om verder te gaan met: "Helaas ziet het er echter niet zeer florissant uit." Noch buiten de AFA, noch vanuit AFA zelf was de demonstratie erg aan de grote klok gehangen. En verderop in mijn stuk: "Ik hoop trouwens dat mijn wat sombere voor morgen misplaatst is. Soms vinden er vormen van mobilisatie, van het aanboren van netwerken, plaats die zich aan het zicht van deze internetbewoner onttrekken, Misschien duiken er toch nog meer mensen op, met een diverser achtergrond dan de befaamde autonome betogers die op 14 juli de hoofdmoot vormden. Ik hoop het."

Klein - maar breedte biedt hoop

En zie! Mijn somberheid bléék misplaatst. Niet zozeer wat betreft de opkomst. Die was met pakweg zestig deelnemers veel lager dan op 14 juli. Maar hier is wat deelnemer Jelle Schuurman op zijn verslag (waar ik ook het aantal deelnemers aan ontleen ) schrijft, in zijn aanstekelijk enthousiaste stijl: "Een enorm goed teken is, dat iets minder dan de helft buiten het autonome circuit afkomstig was. Er waren (relatief) veel allochtonen..." En hij ramt het er stevig in: "ik heb liever 60 mensen bij een demo als het breder is dan de AFA alleen dan 250 mensen die allemaal uit het autonome circuit komen." Zo is het maar net - en van zestig mensen uit de veel diverser actie van vandaag is het veel makkelijke om in het volgend stadium op grotere schaal breed te mobiliseren. De actie van vandaag tegen de NVU was werkelijk een stap vooruit, net als de demonstratie van 14 juli dat op andere punten was.

Zaak wordt nu om dit vast te houden. In dat verband is van belang om te weten hoe de mensen van buiten het autonome circuit in contact zijn gekomen of gebracht met de AFA-actie. Was dit min of meer een toevalstreffer? Of is er serieus 'ge-netwerkt' (om dat rotwoord maar eens te gebruiken) om bijvoorbeeld mensen van allochtone achtergrond bij de actie te betrekken? En zo ja, hoe? Dat is een belangrijk punt, want als we dat weten, dan kunnen we die kennis de volgende keer des te beter gebruiken. Hopelijk is er ook voor de toekomst contact met (sommige van) deze mensen gelegd - die kunnen dan zelf, als zij dat willen, bij een volgende actie netwerken om zich heen uitbouwen. Zó bouwen we samen breder!

Keltisch kruis gelegaliseerd

Intussen hielden de NVU-nazi's zelf een nogal treurig optochtje - kleiner dan de bepaald niet grote antifascistische demonstratie. Wel hebben de nazi's via de rechter gedaan gekregen dat van nu af aan het Keltisch kruis - naast de hakenkruisvlag]lag een belangrijk nazi-symbool - mag worden meegedragen, zij het zonder begeleidende tekst, zoals een artikeltje op de website van De Pers aangeeft.

Dit maakt deel uit van een nare normalisering van nazi-uitingen. En hoewel ik op zichzelf het streven naar een verbod van wat voor symbolen ook geen goede antifascistische strategie vindt - je geeft de staat de macht ervoor in handen, en de staat houdt niet van links: vandaag verbieden ze het hakenkruis, morgen de afbeelding van Che, de rode ster of de A in de cirkel... - is het ongedaan maken van een verbod van een specifiek nazi-symbool onder druk van nazi's zelf, wel degelijk een kwalijke terugslag voor antifascisten - en dus voor elke serieuze democraat.

Intussen in Rotterdam...

Ook achteraf vind ik het jammer dat ik er zelf niet bij was in Den Haag. Een volgende keer hopelijk weer wel. Ik voerde echter actie in Rotterdam, waar ik met zes anderen een straatverkoop van De Socialist, het maandblad van de Internationale Socialisten, hield.

Dit was deze keer , zoals ik vannacht uitlegde, van belang omdat de Rotterdamse politie deze straatverkoop onmogelijk probeert te maken. Vandaag was de straatverkoop onder de aandacht van de media gebracht, we stonden met iets meer mensen dan anders. Eén van ons hield posters in de lucht met 'Bush terrorist' .

Het was niet erg druk, zo vertelden mensen die hier week aan week staat met De Socialist; we verkochten zeven exemplaren en deelden wat flyers uit om voor actie tegen verlenging van de oorlogsmissie in Uruzgan op te roepen. De politie kwam een paar keer langs, overlegde eventjes maar deed niets. Het AD had trouwens van de voren een aardig bericht over de zaak, waarin ze de actie zelfs keurig aankondigden. Ik ben heel benieuwd hoe de politie de komende week gaat reageren. Maar, alhoewel nog kleiner van schaal dan de antifascistische demonstratie in Den Haag , ook de actie in Rotterdam was een succesje. Zo bouwen linkse mensen stug verder aan verzet, hoe klein van schaal dat vaak ook is.

1 opmerking:

Anoniem zei

60 is ook wat ik schatte maar iemand die in Den Haag langs de weg de deelnemers aan de AFA demo telde kwam toch op 113 mensen. Best netjes dus voor zo'n korte termijn