dinsdag 26 juni 2007

Afghanistan: Westerse mogendheden boeken successen

Tilburg, 26 juni (Rooieravotr)

De militaire operaties van de Verenigde Staten en de NAVO boeken steeds grotere successen in Afghanistan, zo blijkt uit berichtgeving in verschillende media. USA Today meldt bijvoorbeeld dat volgens een telling van Associated Press aanvallen van NAVO en VS dit jaar al tot minstens 203 doden onder de burgerbevolking hebben geleid. Gewapende strijdgroepen zoals de Taliban haalden met 178 burgerdoden een beduidend mindere score. De NRC meldt: "Vorig jaar vielen de meeste burgerslachtoffers nog door zelfmoordaanslagen en bermbommen van de Talibaan. Dit jaar is dat anders."

Andere cijfers uit het aangehaalde artikel uit USA Today geven een iets ander beeld: NAVO- en VS-aanvallen leiden tot ongeveer evenveel burgerslachtoffers als aanvallen van de Taliban en dergelijke groeperingen. Maar als de trend richting steeds meer burgerslachtoffers door NAVO en VS doorzet, dan kan een volledige overwinning voor de Westerse mogendheden niet lang uitblijven. Uiteindelijk wonen er in Afghanistan slechts 31 miljoen mensen, aldus de CIA, en zonder bevolking geen gewapend verzet.

Een voorbeeld van succesvol Westers ingrijpen werd begin vorige week gemeld, toen een luchtaanval van de VS in het oosten van Afghanistan zeven kinderen het leven kostte. Aljazeera meldt dat er volgens de VS geleide coalitie "geloofwaardige informatie" was dat zich strijders in het gebouw bevonden waar de kinderen omkwamen. Woordvoerder Chris zegt: "we zijn bedroefd over het verlies van onschuldige levens die verloren gingen door de lafheid van militanten." Over de lafheid die bestaat uit het van grote hoogte met de modernste technologische middelen onder vuur nemen van straatarme mensen rept de berichtgeving niet.

Ook Nederlandse gevechtseenheden verrichten grote prestaties in de oorlog. In de hevige strijd die de afgelopen weken plaats vond rond Chora zetten Nederlandse troepen volgens De Volkskrant het zwaarste geschut in waarover ze beschikken, namelijk pantserhouwitsers. Daarmee namen ze posities onder vuur van 30 kilometers afstand. Een woordvoerder van Defensie licht toe: "Volgens hem is de inzet van de pantserhouwitsers een zwaar middel waar slachtoffers bij vallen, maar lopen de Nederlanders daarbij geen gevaar." Minister Van Middelkoop, die eerder een zelfmoordaanslag op een Nederlandse militair waarbij acht kinderen opkwamen een "laffe aanslag" noemde (Trouw, 16 juni 2007), liet een soortgelijke typering bij deze beschieting vanaf grote en veilige afstand achterwege. Het waarom van deze nalatigheid bleef onduidelijk.

Ook met de wederopbouw en de economie gaat het steeds beter. "Het Afghaanse volk en de regering maken immense vooruitgang", zo meldde NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer onlangs volgens een artikel in De Volkskrant. De economie groeit dit jaar tussen de 12 en de 14 procent, en 10 procent van de bevolking beschikt tegenwoordig over een mobiele telefoon.

Opvallend is de grote groei van het belangrijkste exportproduct van de Afghaanse economie, aldus berichtgeving in De Volkskrant. Het desbetreffende gewas kende in 2006 een recordoogst. Het aantal velden dat ermee beplant was groeide dat jaar met 59 procent. Ook de verwerking van het gewas vindt voor een groeiend deel in laboratoria in Afghanistan zelf plaats, hetgeen de Afghaanse economie verder ten goede komt.

Het desbetreffende gewas is papaver, grondstof voor heroïne. Volgens de Verenigde Naties is 90 procent van de heroïne in de wereldgemaakt met papaver uit Afghanistan. De opbrengst wordt gespreid over verschillende partijen: zowel Taliban als functionarissen verbonden met de regering delen mee, hetgeen de spreiding van macht over de verschillende partijen in het nieuwe democratische Afghanistan slechts ten goede kan komen. Samen met de groeiende effectiviteit van NAVO- en Amerikaanse troepen in het doden van Afghanen wijst het op het succes van de operaties waarvan ook de Nederlandse wederopbouwmissie in Uruzgan deel uitmaakt.

1 opmerking:

Brian4all zei

Tja... als de gevolgen van de NAVO-oorlog in Afghanistan niet zo verschrikkelijk waren, dan kon je bijna lachen om deze absurde farce:

President Karzai klaagde over de grote aantallen moorden die de NAVO pleegt. Karzai: NAVO doodde 52 burgers in Uruzgan, aldus de NRC van 23 juni. (notabene Karzai, het troetelkindje van de NAVO. Het moet er wel heel erg aan toe gaan, voor iemand gaat bijten in de hand die hem voedt)

Vervolgens klaagt een Nederlandse ambassadeur over dat Karzai niet mag klagen; dat Karzai zelf wat meer aan het moorden mee had moeten doen, want dan was de verantwoordelijkheid voor deze misdaad ten minste niet alleen op de schouders van de NAVO gekomen. Nederlandse ambassadeur tikts Karzai op de vingers staat in De Telegraaf van 24 juni.