zaterdag 16 juni 2007

Gedachten rond aanslag Tarin Kowt, Afghanistan

Voosheid en hypocrisie kenmerken de reactie van oorlogsminister van Middelkoop op de aanslag gisteren in Tarin Kowt, Afghanistan. Bij die zelfmoordaanslag kwamen een Nederlandse militair en acht Afghanen om. Zeven van hen waren kinderen.

De aanslag zelf vervult me met gemengde gevoelens. Er is een grimmige voldoening dat het Afghaans verzetsgroepen lukt de bezettingsmacht - waar de omgekomen Nederlandse militair deel van uitmaakt - te treffen. Die Afghaanse verzetsgroepen - Taliban en anderen - staan in hun gewapende strijd tegen die bezettingsmacht doodgewoon in hun recht.

De dood van de Nederlandse militair is triest. Maar bezetting roept nu eenmaal verzet op, en ik hoop dat dit verzet de bezetting zodanig weet te verzwakken dat de bezetters - waaronder dus Nederland - het opgeven. Dodelijke aanvallen op de bezettingsmacht zijn legitiem deel van dat verzet, en successen van dat verzet zijn welkom. Wie geen nieuwe Nederlandse doden meer wil in Uruzgan, kan beter helpen om de Nederlandse troepen zo snel mogelijk terug te krijgen.

Je zou denken en hopen dat de enige min of meer serieuze anti-oorlogspartij die Nederland kent, juist nu dan ook zou hameren op deze noodzaak tot terugtrekking. Niet dus. Dit meldt Het Parool over de reactie van de SP: "SP-woordvoerster Krista van Velzen noemt het niet gepast om nu uitspraken te doen over de missie. Haar partij is nooit voorstander geweest van de militaire missie in Afghanistan. 'Wij horen nu vooral stil te staan bij de nabestaanden'"

Trieste voorzichtigheid is het, vermoedelijk ingegeven uit angst om ongevoelig over te komen. Op de website van de SP en de weblogs van Jan Marijnissen, Harry van Bommel en Anja Meulenbelt is op het moment dat ik dit schrijf (zaterdagavond 16 juni, rond 22 uur) over de hele zaak niet eens iets te lezen....

Intussen opereren voorstanders heel anders. Zowel Balkenende als Van Middelkoop hebben aangegeven dat ze in de aanslag geen reden voor vervroegde terugtrekking zien. Geen spoor van het idee dat die houding nu "niet gepast" zou zijn.

Naast de grimmige voldoening die ik hierboven uitlegde is er afschuw over de dood van burgers, en vooral van de zeven kinderen. Nee, ik geloof niet dat de zelfmoordaanslag het doel had om zo veel mogelijk burgerslachtoffers te maken, en zeker niet om kinderen te doden. Maar het risico ervan is op de koop toe genome. Veel schelen kon het degene die de aanslag pleegden en planden kennelijk niet.

Een tactiek van verzet die zo omgaat met burgers, is een wrede en onjuiste tactiek. Het is een tactiek die de broodnodige steun van de bevolking voor verzetsactiviteiten eerder ondermijnt dan verstevigt. Juist wie vindt dat het verzet op zichzelf in zijn recht staat, heeft geen enkele reden om deze vorm van verzet goed te keuren of toe te juichen. Integendeel.

Maar nu de reactie van Van Middelkoop. Hij zegt: "De laffe aanslag toont aan met welke tegenstanders we te maken hebben. Deze tegenstander wil slachtoffers maken, waarbij het er niet toe doet alsof het militairen of kinderen zijn."

Was dit echt een "laffe aanslag"? Wreed? Ja. Nietsontziend? Zeker. Maar degene die de bomauto bestuurde, wist dat hij zijn eigen dood tegemoet ging. Of hij geen angst voelde, of de angst onder ogen zag en onder controle wist te houden, weten we niet. Of je dit roekeloosheid moet noemen of moed, daar valt over te twisten. Maar ik kan er geen lafheid in bespeuren.

Zeker niet als je het vergelijkt met de favoriete manier waarop Westerse troepen het Afghaanse en ook het Iraakse verzet bestrijden: met bommen en raketten, van grote afstand, uit vliegtuigen of vanaf oorlogsschepen ver weg. Laf is het afschieten van kruisraketten: mensen sterven in de aangerichte puinhopen, terwijl degene die het commando geeft en degene die op de knop drukt om het ding af te vuren, vrijwel geen enkel risico loopt. Vergeleken bij de "Bravery of Being Out of Range" waar Roger Waters over zingt in het gelijknamige lied, de 'dapperheid' om buiten het bereik van de vijand te zitten, vind ik degene die zichzelf opblies in Tarin Kowt bepaald geen lafaard.

Het idee dat het de plegers van dit soort aanslagen niet uitmaakt of de slachtoffers kinderen zijn of soldaten lijkt mij onjuist. Van Middelkoop voert er ook geen enkel argument voor aan. In feite is er hier iets anders aan de hand, iets dat oorlogsministers van Westerse staten bekend moet voorkomen.

Ja, de plegers van de aanslag namen het risico van dode burgers, dode kinderen, op de koop toe, zoals we zagen. Maar waarin verschilt dat van de houding van NAVO en VS als ze een wijk bombarderen waar volgens hen Taliban of andere verzetsstrijders zitten, maar waar vervolgens vooral door de bommen gedode kinderen of bejaarden gevonden worden?

Dan spreken woordvoerders van NAVO of Pentagon van betreurenswaardige, maar onbedoelde sterfgevallen. Dan zegt Van Middelkoop niet dat het er voor de NAVO "niet toe doet of het militairen of kinderen zijn" die omkomen. Dan heten de dode kinderen "collateral damage". De dubbele moraal die hier gehanteerd wordt, springt in het oog.

De brute logica van beide partijen in deze oorlog is vergelijkbaar. Het absoluut wezenlijke verschil is dat het verzet in haar streven de bezetter te verdrijven het recht aan haar kant heeft; zij gebruikt foute methoden in een op zichzelf terechte strijd. VS, NAVO en Nederland gebruiken foute methoden in een strijd die zelf door en door verkeerd is in haar inzet, in haar doelstelling.

Maar we kunnen verder gaan. Hoe vaak horen we niet dat verzetsstrijders zelf schuld zijn van het omkomen van burgers, doordat verzetsstrijders zich tussen die burgers schuilhouden als NAVO of VS ze aanvalt? Dat kunnen we echter ook omkeren. In Trouw lezen we dat Nederlandse eenheden geregeld patrouilleerden in Tarin Kowt, "vaak gevolgd door een zwerm uitgelaten kinderen". Volgens de logica dat verzetsstrijders burgers in gevaar brengen door zich te midden van hen op te houden, brachten Nederlandse patrouilles kinderen in gevaar door rond te rijden met die kinderen in het kielzog.

De verontwaardiging van Van Middelkoop en anderen over de dood van die kinderen is sowieso hoogst verdacht. Als we dat zo schokkend vinden, waarom krijgen we dan niet - even prominent als de Nederlandse militair, en zo mogelijk met foto - de namen van alle zeven kinderen te lezen? Waarom geen gegevens over wie ze waren, hun achtergrond, hun ouders? Interesseert het ook maar iemand in de redactie van Trouw of in de staf van Defensie?

De burgerslachtoffers zijn kennelijk goed genoeg om als argument te dienen tegen die vreselijke onmenselijke tegenstander. Maar enige menselijkheid wordt ze niet gegund, niet tijdens hun leven en niet na hun dood. En zouden we veel drukte over de zeven omgekomen kinderen in de media hebben gezien als alleen zij waren omgekomen en de Nederlandse soldaat ongedeerd was gebleven?

En dat patrouilles van de bezettingsmacht doelwit van aanslagen konden worden, was geen nieuws. "De kans op een terroristische aanslag is altijd aanwezig", zei hierover de commandant van Kamp Holland in Tarin Kowt, Hans van Griensven. Militairen wisten dus wat ze riskeerden - en dat kinderen daarvan de dupe konden worden.

Het zal hierbij niet blijven. Zolang de bezettingsmacht, en dus de Nederlandse missie aldaar, blijft, zullen er nieuwe aanvallen volgen, zullen er meer doden vallen, kinderen, soldaten... Het verzet staat bepaald niet op het punt om in te zakken, zo laat Paul Rogers zien in "Afghanistan: low level, high impact" op de website opendemocracy.net. Integendeel: het groeit aan kracht, reikwijdte en effectiviteit.

We zien dan ook, uit de aanslag en uit het beeld dat Rogers schetst, een bloedige maar wat mij betreft niet puur hopeloze realiteit: vroeg of laat wordt ook deze bezetting onhoudbaar. Hoe eerder we dat onder ogen zien, hoe eerder de troepen teruggehaald worden, hoe beter het is voor zowel kinderen die Afghanistan sturen als militairen die erheen zijn gestuurd in een onrechtvaardige oorlog.

26 opmerkingen:

Keesjemaduraatje zei

zeven kinderen worden bewust omgebracht en de Rode Ravottr spreekt van een verzetsdaad. Bovendien noem je de Taliban een verzetsbeweging. Terwijl je weet of zou kunnen weten of zou mpoeten weten, dat de Taliban vooral de eigen mensen onderdrukt. Ze blazen boedistische heiligdommen op en snijden mensen de oren af. Dwingen vrouwen om burkas te dragen. verbieden meisje om naar school te gaan. En toch spreek je over de strijd van de taliban alsof het een gerechtvaardigd verzet is.
Nou, nou , nou daar zal je je later voor moeten verantwoorden.

Peter Storm zei

Het zal wel vergeefse moeite zijn, maar toch een paar dingetjes.
1. Waar blijkt uit dat deze kinderen bewust zijn omgebracht? Op mijn opmerking dat ik denk dat de daders de dood van die kinderen niet nastreefden maar wel op de koop toe namen, gaat keesjemaduraatje nergens in.
2.Ik schrijf onder meer dit: "Juist wie vindt dat het verzet op zichzelf in zijn recht staat, heeft geen enkele reden om deze vorm van verzet goed te keuren of toe te juichen. Integendeel." Ja , ik spreek van een verzetsdaad - een verkéérde. Dat doet aan de gerechtvaardigdheid van verzet tegen de bezettingsmacht - en dáár had ik het over - NIETS af. Ik keur het geheel van het politiek-sociale programma van de Taliban NERGENS goed, en keesjemaduraatje zou eens moeten ophouden om te doen alsof ik dat wel doe. Wat ik goed keur is het feit dat gewapende groepen waaronder de Taliban strijd voeren tegen de bezettingsmacht en het collaborateursbewind van Karzai dat door die bezettingsmacht overeind wordt gehouden. Niet meer. Maar ook niet minder.

Zoals vaker reageert keesjemaduraatje op wat ik niet zeg, en reageert hij niet op wat ik wel zeg. De vraag is of dit onvermogen van hem is, of bewuste manipulatie en laster. Ik zal hem echter de toevoeging dat hij, in geval van het tweede, zich daar "later voor zal moeten verantwoorden" besparen. Ik kan het af met argumenten, en zonder dreigementen.

Anoniem zei

Laat je eigen nakijken peter dat is alles wat een post als deze verdient.

Maar goed dit is geen verassing als je ziet hoeveel Nederlanders met de Duitsers collaboreerden in WO2. Je bent gewoon een NSB'er van de 21ste eeuw.

Anoniem zei

Ik kan me nu eens een keertje vinden in wat keesjemaduraatje zegt. Waarom is de Taliban beter dan een bezettingsmacht?
Het is trouwens wel een beetje laf om zo'n reactie als hiervoor anoniem te plaatsen.

Anoniem zei

Als mensen geen argumenten hebben beginnen ze maar weer te schelden. Over wie zegt dat iets? Het is zo zielig!!!!

Anoniem zei

"KABUL (ANP) - Door een zelfmoordaanslag op een politiebus in Kabul zijn zondagochtend zeker 35 doden en tientallen gewonden gevallen."

"De doden zouden allen Afghanen zijn."

"Een woordvoerder van de Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist in een telefoongesprek met persbureau AFP. Hij sprak van een ,,zeer, zeer geslaagde operatie'' en zei dat de Taliban plannen hebben voor meer van zulke grote aanslagen."

Aanslagen op de 'bezettingsmacht'?
Doe niet zo naïef zeg, rare romanticus.

Dit zijn voor de Taliban 'zeer, zeer geslaagde' operaties, Afghanen opblazen.

Brian4all zei

Peter schreef toch zeer duidelijk over zijn:
afschuw over de dood van burgers, en vooral van de zeven kinderen ... tactiek van verzet die zo omgaat met burgers, is een wrede en onjuiste tactiek.

Brian4all zei

Opvallend hoe hypocriet en vals rechtse zakken als keesjemaduraatje altijd zijn. De dood van zeven kinderen is ronduit wreed. Toch probeert hij er iets smeuigs van te maken; om vervolgens ons valselijk te verwijten dat wij het in zijn ogen smeuig zouden vinden?
Hoe laag kun je gaan.

De imperialistische belegering van Afghanistan is al twee eeuwen bezig. Westerse kapistalistische machten (met een staand leger, de modernste wapens, voorraad en communicatiemiddelen) hebben het arme gebied al tergend lang geterroriseerd. Beginnend bij het Britse invasieleger dat het zelfs voor elkaar kreeg om massamoorden te plegen in een van 's werelds dunstbevolkte gebieden. Wat een moordlust. Alsof de verovering, onderdrukking, moord en uitbuiting (en later de sloop) van India en Pakistan nog niet genoeg was.

Inmiddels zijn het de Amerikanen. Die staan zo bekend om hun humanitaire staat van dienst, in Irak bijvoorbeeld: 100.000 Irakezen dood; 1,5 miljoen op de vlucht; oude dictatuur vervangen door een nieuwe dictatuur; toegenomen oorlogsdreiging met Turkije en Iran met nog miljoenen slachtoffers in het verschiet -- keesjemaduraatje staat grinnikend in zijn zweterige handjes te wrijven. Och, hoe kan hij het ze kwalijk nemen. Ze weten niet beter. Dat is gewoon traditie waarin ze zijn opgegroeid (o.a. Vietnam 2,5 miljoen dood) he, keesje?

Nee, een rasneerlander als keesjemaduraatje weet dat Nederland het absoluut beter doet met haar "vriendelijke" aanpak. Immers, die Nederlandse aanpak heeft zich bewezen o.a. in de Atjeh-provincie. Daar vermoordde het slechts 150.000 Atjehers -- da's toch een hele vooruitgang! Zoals DrPhil zegt: "De beste indicator voor toekomstig gedrag, is getoond gedrag." Er is daarom geen enkele reden om een Hollands leger te vertrouwen -- in Indonesie niet, in Zuid-Afrika niet, in Afghanistan niet.

Voor keesjemaduraatje zijn die zeven kinderen slechts een excuus om de imperialistische bankschroeven aan te draaien. Da's de enige reden waarom hij het van de daken schreeuwt: "er moet meer imperialisme komen! het is lang niet genoeg! twee eeuwen aan terreur is niet genoeg!" Hypocriet. En zeker niet vanwege empathie of sympathie met de families van deze omgekomen kinderen. Allemaal moslims immers. Maduraatje haat moslims. Vals.

De Taliban is opgegroeid in bezet gebied, opgevoed met methoden van de bezettingsmacht, en verder doorgegroeid dankzij de bezetting. Wie de kant van de wrede bezettingsmachten kiest, kiest dus sowieso verkeerd: waar een bezettingsmacht haar wrede beleid voert, daar zal vroeg of laat een groep mensen wreed terugslaan op een gefrustreerde manier. De dood van deze zeven kinderen is niet simpelweg alleen de verantwoordelijkheid van Taliban. Bezettingsmachten hebben hun door de eeuwen heen geleerd dat je zo met mensen omgaat.

Keesjemaduraatje zei

@Brian4all: je gaat van een paar verkeerde veronderstellingen uit. Ten eerste denk je dat ik een rasnederlander ben, whatever that may be, en dat ben ik niet. Ten tweede noem je mij een rechtse bal en dat ben ik ook niet. Ten derde ga je ervanuit dat ik imperialisme goed vind en dat is niet zo. Ten vierde beweer je dat ik moslims haat en dat is ook niet zo.
Misschien is al het andere wat je beweert ook wel niet waar. Bijvoorbeeld dat de Amerikanen 100.000 mensen in Irak gedood zouden hebben. De meeste slachtoffers zijn helaas door geweld tussen verschillende moslimgroepen, shiiten en sunnieten , gevallen.
Dat de Taliban, door hun opvoeding en geschiednis, niet beter weten, dat is nog geen reden ze te steunen.

Unknown zei

@ keesjemaduraatje

zo kom je er wel heel makkelijk van af he, zeggen dat je niks bent maar je vervolgens wel altijd zo gedragen...

en je vind jezelf geen rechtse bal?
op je eigen weblog bestempel je de ene na de andere linkse activist als zijnde slecht en je houd je bijna alleen maar bezig met laster tegen links.
lijkt mij behoorlijk rechts, maar dat zal in jou ogen wel niet kloppen...

en waar in je reacties ga je ook al weer in op wat er eerder gezegd is?
owja nergens... maar dat zijn we intussen wel van je gewend.

Keesjemaduraatje zei

@john: ik heb keurig netjes op alle aantijgingen gereageerd, dus dat zit wel goed. Ik vind niet alle linkse activisten slecht, maar ik bestrijd de hypocrisie van links. Bijvoorbeeld als mensen denken dat de islam links is of als er linkse mensen zijn die consequent Israël aanvallen, maar de dictaturen rond om Israël ondersteunen. Dan wil ik wel eens gemeen uit de hoek komen, dat klopt. Ik ben niet rechts maar extreem links.
Ik vind het niet goed dat de rode ravotr een extreem conservatieve terreurbeweging als de Taliban ondersteunt. Ik heb wel eens de indruk dat alles wat tegen de VS ingaat door de IS ondersteund wordt, zonder goed te kijken wat die bewegingen eigenlijk voor doel hebben: de democtauie kapot maken en de vrijheid bedreigen.

Anoniem zei

Ik zal proberen het netjes te houden.

@manduraatje!
"Bijvoorbeeld als mensen denken dat de islam links is"

Je moet echt leren lezen! RooieRavotr heeft nooit gezegt dat de islam links of rechts is. Waar het om gaat is, is dat er een hetze van extreem-rechts tot sommige delen van links aan de gang is tegen moslims en dat ze onderdrukt worden in veel delen van de wereld!

Ze worden allemaal over een kamp geschoren, wat idioot is. Je hebt progressieve linkse moslims en uiterst conservatieve rechtse moslims, net zoals je dat kunt vinden binnen alle religies en ook onder de 'niet-gelovigen'.

Het heeft er niets mee te maken of moslims links of rechts zijn. Het gaat erom dat heel veel moslims (en de andere mensen die er wonen) in hun woonplaatsen geterroriseerd worden door het westen. Dat ze zich daar tegen verzetten ben ik het helemaal mee eens, en daarom noem ik, maar ook RooieRavotr het vrijheidsstrijders. Dat wil absoluut niet zeggen dat we met het inhoudelijke programma eens zijn. We steunen ze alleen tegen de strijd tegen de bezetter!

"of als er linkse mensen zijn die consequent Israël aanvallen, maar de dictaturen rond om Israël ondersteunen."

Ook hiervoor geld precies hetzelfde verhaal. Israel onderdrukt consequent de palestijnen en eigenlijk alle moslims die in de regio wonen. Is het dan gek dat mensen dat niet pikken? Vind je het echt zo raar dat mensen dan geweld gaan gebruiken om de onderdrukker te verjagen of om in ieder geval gelijke rechten te krijgen?

Toen Nederland bezet was door de nazis, werd er toch ook niet gezegt door de Nederlanders dat mensen in het verzet terroristen waren? En kom dan aub niet aan met een dom verhaaltje dat ik een anti-semiet ben, wat dat ben ik absoluut niet. Ik ben wel anti-onderdrukking en in dit geval heet dat anti-zionist, wat iets heel anders is dan anti-semiet.

En dat we die 'dictaturen' steunen? Dat doen we niet, we steunen het verzet, niet de regimes en dat is een heel belanggrijk verschil wat RooieRavotr ondertussen al 10.000x aan je heeft uitgelegd!

"Ik vind het niet goed dat de rode ravotr een extreem conservatieve terreurbeweging als de Taliban ondersteunt."

Dat doet hij niet, hij steunt het verzet. Als dat onder andere door de Taliban wordt gedaan, so be it. RooieRavotr en ook ik zijn fel tegen de taliban maar voor actief verzet. Over de methodes valt te discussieren, ik ben zelf ook niet echt een voorstander om jezelf
op te blazen, waarbij veel onschuldige mensen omkomen. Maar... De mensen, zoals RooieRavotr al zei, hebben een doel en als daar, bij dat doel kinderen staan is dat verschrikkelijk, maar dat zal ze niet stoppen om hun doel te verwezelijken! Hoe erg het ook is voor de kinderen, en de ouders/familie (ik vind het verschrikkelijk) Er is/zijn wel bezetter(s) gedood/verwond.

"Ik heb wel eens de indruk dat alles wat tegen de VS ingaat door de IS ondersteund wordt, zonder goed te kijken wat die bewegingen eigenlijk voor doel hebben: de democtauie kapot maken en de vrijheid bedreigen."

Het heeft niets, helemaal niet te maken met anti-amerikalisme (en daar heeft RooieRavotr recent ook een stuk over geschreven)! Wij steunen de onderdrukte groep, niet de bezetters. Wij steunen (meestal) niet de regimes van de onderdrukte groepen, maar het verzet opzich!

Ik heb zelf ook een stuk geschreven op mijn weblog en verder aangevult bij de reacties ( zie: http://www.jelleschuurman.nl/weblog/pivot/entry.php?id=32#comm ). Misschien wordt het je ooit nog eens duidelijk waarom wij bepaalde groepen zeer voorwaardelijk steunen (namelijk ALLEEN in het verzet tegen de onderdrukkers!)

En jezelf extreem-links noemen? Hoe kun je uberhaupt links zijn als je de kant van de bezetter kiest ipv die van de onderdrukte? Ik volg al een lange tijd jouw reacties en daaruit kan ik concluderen dat je zeker niet links bent maar op z'n minst een conservatieve rechtervleugel VVDer!!

Peter Storm zei

Ik vind het niet goed dat keesjemaduraatje een extreem conservatieve staat als de VS en Israel ondersteunt. Ik heb wel eens de indruk dat alles wat tegen de VS en Israel ingaat door keesjemaduraatje de grond in getrapt wordt, zonder goed te kijken wat de VS eigenlijk voor doel hebben: de democratie kapot maken en de vrijheid bedreigen. Over de Taliban: die kan de democratie en de vrijheid in Afghanistan helemaal niet bedreigen, want in Afghanistan is van geen van beide sprake

Anoniem zei

@ Jelle:
Als je het verzet steunt, waarvan het doel is een regime op poten te zetten steun je wel het regime. Als je het nu over dit gebeuren in Afganistan hebt, moet je kiezen tussen hoe het nu is of voor de Taliban. Ik heb er meer vertrouwen dat er daadwerkelijke democratie en een progressief links geluid mogelijk is in Afganistan bij het eerste. Daarbij wel opgemerkt dat we er wel zoveel mogelijk naar moeten streven dat afghanen de boel zelf opbouwen op hun eigen manier. En dat dit niet door Westerse bedrijven moet gebeuren. (wat waarschijnlijk wel gebeurt en dus is het kiezen tussen 2 kwaden, en dus niet kiezen).
Ik ben het er trouwens wel mee eens dat Israel een bezettingsmacht is en een apartheidsstaat.

Keesjemaduraatje zei

Afghanistan is niet alleen door Westerse machten bezet geweest, maar ook van 1978 tot 1988 door Russische troepen. Weliswaar worden die door Peter Storm en de IS tot de staatskapitalisten gerekend, maar het zijn toch geen westerse troepen.

Anoniem zei

Maar wel gewoon een koloniale macht, dus in weze maakt het niet veel uit of het om een westerse macht gaat of eentje uit het oostblok. Voor de discussie doet het er niet echt toe of het nou alleen westerse landen zijn of ook de sowjet unie.

Brian4all zei

Hieronder het relaas van een ervaringsdeskundige: een Britse soldaat die heeft gediend in Afghanistan. Hij is niet links. Hij is niet anti-imperialistisch. Hij geloofde oprecht in de Britse missie... het politieke tegenovergestelde dus van RooieRavotr en zijn rooie kornuiten. Zelfs hij trekt de belangrijke conclusie:
The Afghans are sick of our armies killing their people
.

Voor wie het niet helemaal wil lezen, hier een klein stukje uit zijn verhaal:

Sadly, many more civilians across Afghanistan have met the same end as the 11-year-old. Recently in Sangin an estimated 21 civilians were killed by bombs dropped from Nato planes after US and British soldiers were ambushed. In the eastern city of Jalalabad in March, US soldiers shot dead 19 civilians in the aftermath of a bomb attack. And yesterday seven policemen were killed by "friendly fire" in an air strike in the eastern province of Nangarhar.

Peter Storm zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Peter Storm zei

@keesjemaduraatje: ik had in de jaren tachtig nog geen weblog, maar ik was destijds net zo tegen de Russische bezetting van Afghanistan als nu tegen de Westerse. Ook toen al kregen mensen als ik, die zo n standpunt innamen, voor de voeten geworpen dat je je daarmee schaarde aan de zijde van fundamentalistische Moslims....

De argumenten die voorstanders van de Russische bezetting toen aanvoerden leken trouwens sprekend op de argumenten die het Witte Huis en de supporters ervan nu aanvoeren voor hun huidige bezetting.

Conclusie: keesjemaduraatje en Breznjev steunen hetzelfde soort "beschavingsmissie", hetzelfde soort kolonialisme, keesjemaduraatje is een geestverwant van de toenmalige Russische leider in dit opzicht... De bezetter is een andere maar de logica is hetzelfde.

Brian4all zei

Nog een relaas, dit keer van een zeer hoge officier, een Amerikaan, majoor-generaal Taguba: White House denies prior knowledge of Abu Ghraib abuse
(maandag 18 juni)

Ook hier een fragment voor de luie lezer:

(1) De doofpot (zo zo, er is zelfs een video)

Maj Gen Taguba says he described ... the "torture" of "a naked detainee lying on the wet floor, handcuffed, with an interrogator shoving things up his rectum," ... other, undisclosed material on the Abu Ghraib abuse, including descriptions of the sexual humiliation of a father with his son, who were both detainees. ... "a video of a male American soldier in uniform sodomising a female detainee," adding the video was never made public or mentioned in any court or in public.

(2) De opdracht van hogerhand

"From what I knew, troops just don't take it upon themselves to initiate what they did without any form of knowledge of the higher-ups," ... "Somebody was giving them guidance, but I was legally prevented from further investigation into higher authority."

Keesjemaduraatje zei

het grappige is natuurlijk weer, dat Peter reageert op iets wat ik helemaal niet zeg. Ik zei dat ik tegen de Taliban ben. Ik heb niet gezegd dat ik de bezettingsmacht zo geweldig vind. Het is altijd beter om een volk zelf te laten beslissen. Maar ik vind het heel vreemd dat iemand die zich internationale socialist noemt, de Taliban steunt.
Mij met Breshnev te vergelijken zijn leuke woordspelletje, maar is natuurlijk niet realistisch.

Brian4all zei

"Ik zei dat ik tegen de Taliban ben. Ik heb niet gezegd dat ik de bezettingsmacht zo geweldig vind."

En wij zeiden dat we tegen imperialisme zijn. We hebben niet gezegd dat we de Taliban zo geweldig vinden. Dat maakt jij er steeds van, breznjevmaduraatje.

Niemand houdt van lokale kruimeldieven die plaatselijk uit stelen gaan, en al helemaal niet van internationale massamoordenaars die hun verderf wereldwijd zaaien. Het liefst zien we geen van tweeen.

De realiteit is echter dat ze er wèl zijn, allebei, en dat ze oorlog voeren tegen elkaar. Dus moet je prioriteiten stellen. Een normaal mens hoopt dan dat de fundamentalistische kruimeldief het wint van de imperialistische massamoordenaar. En niet andersom zoals breznjevmaduraatje.

Sterker nog, het zou mooi zijn als de imperialist het zelfs zó moeilijk krijgt in Afghanistan dat-ie niet meer toe komt aan moord- en martelpraktijken elders in de wereld. Het helpt onderdrukten wereldwijd als de imperialistische macht in Afghanistan ten val wordt gebracht (precies zoals het falen van het Sovjet-imperialisme in Afghanistan een belangrijk ingredient was in de uiteindelijke val van het stalinistische blok). De klappen die een handvol Afghaanse kruimeldieven aan wereldbedreiging #1 toedienen, juichen we daarom toe.

Dat wil helemaal niet zeggen dat automatisch alles wat de kruimeldief verder doet dan ook goed zou zijn. Nee, dat is een rechtse redenering en het verwondert me daarom ook niet dat juist breznjevmaduraatje daar steeds mee op de proppen komt. Grappig hè.

Peter Storm zei

@keesjemaduraatje: Als twee mensen ruzie maken, en jij loopt den één voor de voeten maar niet de ander, dan steun je daarmee de ander. Analoog daaraan: systematisch alles wat LIJKT op steun aan de taliban de grond in boren, en verder zwiujgen over de bezettingsmacht, betekent - impliciet - dat je die bezettingsmacht steunt. En omdat die bezetting gelegitimeerd wordt met dezelfde fake-Verlichtingsargumenten als destijds de Russische bezetting, gaat de parallel tussen jouw argumentatie en die van Breznjev. Hoe "niet realistisch" je dat ook noemt.

Keesjemaduraatje zei

Het is wel duidelijk dat je doorgaat met de Talban te steunen.

Peter Storm zei

@keesjemaduraatje: Het is wel duidelijk dat je dorgaat de bezetting te steunen.

Brian4all zei

Niet vergeten, wie de Amerikaanse bezetting van Afghanistan steunt, die steunt automatisch de Noordelijke Alliantie van de uiterst wrede warlord Dostum - een bondgenoot van de VS zonder wie deze bezetting bijna onmogelijk was. Hieronder een film over een van zijn wreedheden.

Natuurlijk, breznjevmaduraatje, hij doet niet alleen slechte maar ook heel goede dingen: in het straatarme dorre land heeft Dostum een prachtig paleis met zwembad voor zichzelf laten bouwen, gefinancieerd door papaverteelt en drugshandel - onder de Taliban nog verboden, maar onder de Amerikanen explosief gegroeid.

Anyway. Zo gaat deze cruciale bondgenoot van Amerika met weerstand en krijgsgevangenen om:

Afghan Massacre: The Convoy of Death
BBC documentaire, 50 minuten, kanaal GoogleVideo

Produced and directed by Irish filmmaker and former BBC producer Jamie Doran, the film tells the story of thousands of prisoners who surrendered to the US military's Afghan allies after the siege of Kunduz. According to the film, some three thousand of the prisoners were forced into sealed containers and loaded onto trucks for transport to Sheberghan prison. When the prisoners began shouting for air, U.S.-allied Afghan soldiers fired directly into the truck, killing many of them. The rest suffered through an appalling road trip lasting up to four days, so thirsty they clawed at the skin of their fellow prisoners as they licked perspiration and even drank blood from open wounds.

Witnesses say that when the trucks arrived and soldiers opened the containers, most of the people inside were dead. They also say US Special Forces re-directed the containers carrying the living and dead into the desert and stood by as survivors were shot and buried. Now, up to three thousand bodies lie buried in a mass grave.

Outraged human rights groups and lawyers are calling for an investigation but the U.N. special envoy to Afghanistan refuses any U.N.-backed investigation until the Afghan government can protect witnesses. Two of the witnesses in the film have already been killed.