zaterdag 16 september 2006

Nederland subsidieert dreigende regime change in Iran

De Verenigde Staten bereiden zich voor op hun volgende aanvalsoorlog. Doelwit: Iran. Opzet: regime change. Het excuus bestaat uit drogredenen en leugens, de echte redenen heten olie en hegemonie. De voorgenomen middelen: bombardementen, voorafgegaan door/ gecombineerd met sancties en steun aan oppositiegroepen, hetzij vanwege hun pro-westerse koers, hetzij vanwege een poging om ze in pro-westerse richting te beinvloeden. Bij dat laatste doet Nederland mee.

Het oorlogsexcuus dat de Verenigde Staten aanvoeren heet 'kernwapens'. Iran ontwikkelt kernenergie en heeft een programma ter verrijking van uranium. Het Witte Huis beweert dat dit een streven naar kernwapens aantoont. Bij herhaling hebben VN-functionarissen en het Internationaal Atoomagentschap IAEA beweringen van Amerikaanse politici in die richting krachtig weersproken als "onjuiste, misleidende en ongefundeerde beweringen". De baas van het IAEA, El Baradei is één van degenen die de Amerikaanse zekerheid dat Iran kernwapens ontwikkelt, stevig tegenspreekt. In het overzichtje "Outrageous and Dishonest", op 'Lenin's Tomb' staan diverse VN/IAEA-uistpraken hierover netjes geciteerd.

Intussen gaat de oorlogsvoorbereiding door, hoezeer de Amerikaanse regeringspropaganda ook tegenspraak ondervindt van experts. Plannen voor bombardementen worden momenteel bijgewerkt terwijl in de top van de inlichtingendienst verwoede discussie woedt over de waarde van informatie die erop zou wijzen dat Iran aan kernwapens werkt. "Het lijkt erop dat Iran het nieuwe Irak wordt", zegt een Amerikaanse contraterrorisme-functionaris in een krantenbericht dat ik vond via Raw Story. En op 'A Tiny Revolution' staan VN-uitspraken van destijds en van nu keurig onder elkaar, compleet met de verontschuldiging van een Pentagon-reporter en van de uitvoerdend redacteur van de Washington Post, in een excuus-artikel waarin die krant erkent dat de regeringspropaganda onevenredig veel, en de kritische geluiden onevenredig weinig ruimte kregen (gevonden via 'Under the Same Sun', een mooi weblog waar na weken stilte weer leven in komt).

Intussen werkt de 'internationale gemeenschap' - lees: die staten die het spel meespelen, voor de Europese staten die in de campagne tegen Iran de rol van good cop naast de Amerikaanse bad cop op zich nemen - aan sancties, waarmee het Iraanse regime geïsoleerdmoet worden en het klimaat verder rijp gemaakt moet worden voor oorlog. Bovendien zoeken de komende agressors naar bondgenoten in Iran zelf. Via allerlei instituten probeert de VS oppositiegroepen te financieren om ook intern de druk op het bewind te vergroten. En hier doet Nederland aan mee.

De Nederlandse bijdrage bestaat in ieder geval uit 630.00 euro aan belastinggeld - jouw en mijn geld - voor de Amerikaanse stichting Freedom House. Die laatste financiert hier pro-westerse oppositiekrachten en media mee. Datzelfde deed ze onder meer in Oekraine (ín de de zogeheten 'Oranje Revolutie' die akelig oranje oogde en geen revolutie was). Dit stond op 16 september in de NRC, die zich daarmee heel even als echte kritische nieuwsbron ontpopte.

Subsidie aan oppositie tegen het bewind van de politiestaat die Iran wel degelijk is, oogt humanitair en democratisch. Maar organisaties als Freedom House worden gebruikt door de regering van de VS om de politiek in landen waar ze belangen heeft te beinvloeden. Amerikaans regeringsgeld dus om de Iraanse politiek naar haar hand te zetten. Het is oorlog tegen het Iraanse bewind, maar dan met andere middelen.

Het doel is de vervanging door het Iraanse regime door een bewind dat meer bereid is dan het huidige om zich te schikken in de ambitie van de VS om de hegemonie en de greep op de olie in het Midden-Oosten te versterken. Winst en macht, niet vrijheid en democratie, zijn de doelstellingen van de VS, en het werk van Freedom House moet aan die doelstellingen bijdragen.

Een nadere blik op Freedom House geeft al ernstig te denken: een eerdere leider ervan was James Woolsey, ex-CIA-directeur en groot voorstander van de oorlog tegen Irak. De huidige baas heet Peter Ackerman. Hij "leidt een groepering die bijeenkomsten in het nabijgelegen Dubai heeft georganiseerd waarbij de nadruk lag op de lessen die getrokken konden worden uit de opstanden in Serrvië en Oekraine. De Iraanse deelnemers aan de bijeenkomst werden later opgepakt", aldus de NRC.

Die arrestaties laten duidelijk zien: oppositiefiguren hebben van dit type steun last. Wie geld krijgt, direct of indirect, van de regering(en) van straten die bombardementen op Iran voorbereiden, kan wel heel makkelijk hetb stempel opgedrukt krijgen van agent van die regering(en). Dat maakt zulke mensen nog makkelijker doelwit van de repressie. "Don't let imperialists hijack Iran's movement from below", zo bepleit de Socialist Worker daarom.

Nederlands regeringsgeld wordt dus ingezet om aan dit kapen van Iraanse oppositie mee te werken. In totaal heeft, alweer volgens de NRC, de Nederlandse regering, 15 miljoen euro voor dit soort projecten uitgetrokken. Daarmee demonstreert Nederland wederom wat ze is: een als mensenrechtenorganisatie vermomde schurkenstaat.

Geen opmerkingen: