donderdag 21 september 2006

Met links leven we langer, zegt zelfs NRC

Prachtig verschijnsel toch, onze kritische en vrije pers. Neem nu bijvoorbeeld de NRC. Op haar website zag ik, nog wel onder het kopje “Wetenschap”, een artikel onder de titel: “Sterfte hoger in land met dictatuur”.

Wordt nu zelfs de ‘wetenschap’ ingezet om de Zegeningen van de Westerse Democratie aan te prijzen? Is er geen bijlage van ene krant meer veilig voor de Oorlog der Beschavingen?

Aan de andere kant: nogal wiedes, ook wel weer, zo’n conclusie. In zelfs een beperkte vorm van democratie hebben arme mensen ten minste nog enige ruimte om voor hun rechten op te komen, fatsoenlijke voorzieningen te eisen en voor een deel in de wacht te slepen ook. En zoiets is goed voor de gezondheid van mensen, en drukt de sterfte. Geen zeer opmerkelijke conclusie, maar goed. Ook een krant moet zijn pagina’s ergens mee vullen, toch?

Welnu, toch maar eens gelezen, het artikel. Eens kijken hoe ze de conclusie zelf onderbouwden. Openingszinnen: “Landen waar langdurig sociaaldemocraten regeerden, kennen minder kindersterfte en een hogere gemiddelde leeftijd dan landen waar christendemocraten, liberalen of een dictator aan de macht waren.”

Dat is wel iets heel anders dan wat de kop suggereert. Sterfte varieert niet allereerst naar gelang er dictatuur of democratie is. Sterftecijfers varieren naar gelang rechts of links langdurig regeren – met links in het voordeel. Dat is de strekking, een conclusie waar zelfs de NRC niet omheen komt.

De titel had echter moeten luiden: "Sterfte hoger waar rechts regeert." Maar dat gaat de VVD, pardon de NRC dan toch weer te ver.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

volgens de cijfers van het CBS over armoede van vorige jaar leven gezonde mensen uit de laagste klassen in Nederland gemiddeld 12 jaar jonger dan gezonde mensen uit de hoogste klassen...

Anoniem zei

Nou, ik heb het laatste stuk van het onderzoek eens gelezen, en wat staat daar:

"Do politics matter in health policy? Our findings supplement studies in health economics on the effects of redistributive policies on health, by adding a political component. Our analysis suggests that political parties with egalitarian ideologies tend to implement redistributive policies. But the connection between ideology, social class constituency, and implementation of particular policies is complex, as can be seen from the fact that, during the past 30 years, many countries governed by social democratic parties have implemented neoliberal policies. Our analysis thus contributes to work on public health by making an empirical link between politics and policy, and emphasises a need to establish the interactions between politics, policy, and health outcomes. An important fi nding is that the implementation of policies aimed at reducing social inequalities seems to have a salutary eff ect on population health, which would explain why health indicators such as infant mortality are better in countries that have been governed by pro-redistributive political parties."

Nog eens goed lezen:
"But the connection between ideology, social class constituency, and implementation of particular policies is complex, as can be seen from the fact that, during the past 30 years, many countries governed by social democratic parties have implemented neoliberal policies"

Aha, er LIJKT een samenhang te zijn, maar door het feit dat er in veel landen de laatste 30 jaar door sociaal-democraten een neo-liberale poltiek is gevolgd,
wordt het hele zaakje complex en durven ze geen harde uitspraken te doen.

tip:
je kunt je gratis registreren bij 'The Lancet"

tip 2:
neem nooit zomaar iets uit een krantenberichtje voor 'de waarheid' aan.
En zeker niet het NRC.....

Anoniem zei

Langer leven met psychiatrische stoornissen;
uit de sociaal-democratische huilstaat Zweden.

Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden: a population-based study.

Onderzoek;
Background
Growing up with one parent has become increasingly common, and seems to entail disadvantages in terms of socioeconomic circumstances and health. We aimed to investigate differences in mortality, severe morbidity, and injury between children living in households with one adult and those living in households with two adults.

conclusie:
Findings
Children with single parents showed increased risks of psychiatric disease, suicide or suicide attempt, injury, and addiction. After adjustment for confounding factors, such as socioeconomic status and parents' addiction or mental disease, children in single-parent households had increased risks compared with those in two-parent households for psychiatric disease in childhood.

(The Lancet; Weitoft GR, Hjern A, Haglund B, Rosén
The Lancet - Vol. 361, Issue 9354, 25 January 2003, Pages 289-295)

Lang leve de kinderopvang!

(steun uw plaatselijke pharmaceut!)

Peter Storm zei

Grappig, de laatste twee reacties. Mijn artikel ging er vooral over hoe in een artikel een conclusie getrokken wordt - sociaaldemocratische regeringen leiden tot betere levensverwachtingen dan rechtse regeringen - die vervolgens in de kop nogal verdraaid wordt weergegeven. Die vertekening, vanwege die misleidende kop, en niet zozeer het onderzoek zelf, was onderwerp van het stukje. Daar hebben de critici blijkbaar over heen gekeken.

Overigens versterkt de opmerking dat regeringen van sociaaldemocratische samenstelling de laatste tijd neoliberalisme uitvoeren de conclusie van het stukje eerder dan dat ze die ondermijnt. Regeringen die neoloberalisme uitvoeren zijn in essentieel oogpunt zelfs niet meer sociaaldemocratisch te noemen...

En er staat:"the implementation of policies aimed at reducing social inequalities seems to have a salutary effect on poluylation health", etc. Het verschil waar ik op basis van het NRC-stukje op wijs blijft recht overeind staat, als je tenminste nauwkeurig leest.