maandag 2 april 2007

SP en PvdA: wedloop in opportunisme

Jan Marijnissen wordt bedànkt, met zijn kwalijke uitspraken in De Telegraaf over dubbele nationaliteit. En hij maakt het er in een handvol opmerkingen op zijn weblog niet bepaald beter op. Intussen reageert de PvdA met een woedeuitbarsting, die zelf bepaald niet van huichelarij is ontbloot. Het is een beschamende vertoning voor links, het is vooral nalatigheid jegens al degenen die onder het kwaadaardige verbale kanonsvuur van Wilders liggen.

Eerst dat Telegraaf-interview, door Marijnissen op zijn weblog neergezet alsof het iets is om trots op te zijn. Nee, hij wil niet meedoen met Wilders' grove persoonlijke aanval op staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb. "Als je mensen (...)zo schoffeert zoals hij gedaan heeft met de twee staatssecretarissen (...) en met het PvdA-kamerlid Arib - zeer op de persoon, hij heeft er plezier in dat te doen - dan zegt dat iets over de man en zijn ideeën." Maar hij wil mensen die zich in Nederland vestigen ook meegeven: "wij hebben een voorkeur dat u gewoon Nederlander wordt, zich aanpast, de taal leert en dat u zoveel mogelijk probeert te participeren." Dit zegt hij als bevestigend antwoord op een opmerking van de interviewer: "De problemen die Wilders aankaart zijn anders ook de zorgen van een deel van de SP-achterban."

Eigenlijk had hij er willen zwijgen over Albayrak en haar paspoort, geeft hij aan: "omdat ik niet in het kamp van Wilders en de VVD wil zitten." Goed zo! Waarom dan toch zeggen: "Ik wil ze geenszins in verlegenheid brengen, maar het zou een extra plus zijn als mensen die zo'n belangrijke taak in Nederland vervullen, dat zouden doen" (het Turkse paspoort omgeven, in het geval van Albayrak). "Om de beeldvorming. een bewindspersoon heeft een voorbeeldfunctie." Een voorbeeldfunctie in het uitstralen van een éénduidige Nederlanderschap, heel veel anders kan ik er niet in lezen. Dat staat haaks op zijn opmerking, iets eerder in het interview: "de loyaliteitsdiscussie staat hier los van" .

Maar kiezen voor dat éne Nederlandse papier, en dat andere document loslaten is toch, hoe je het ook wendt of keert: jezelf loyaal verklaren aan dat mysterieuze geval, genaamd 'Nederland'. Déze uitstraken doen, op dít moment, terwijl Wilders er zo'n hatelijk nummer van maakt - daarmee gaat hij wel degelijk enigszins mee in de door Wilders ontketende hetze, ook al doet hij dat misschien met tegenzin. Hij had ook kunnen zeggen: mensen moeten het helemaal zelf weten, het is hun eigen keus - en het daar verder bij laten.

Blijkbaar is Marijnissen geschrokken van de felle reacties die zijn opmerkingen losmaakten. Misschien - hopelijk - schrok hij ook van het feit dat Wilders er meteen insprong om naar Marijnissen's woorden te verwijzen als teken voor "groeiend draagvlak" in zijn oproep aan Albayrak om haar Turkse paspoort weg te doen. Hoe dan ook, Marijnissen gaf al snel een toelichting op zijn weblog.

Daaruit het volgende, met commentaar van mijn kant: "Als een migrant (...) kiest voor een toekomst in Nederland, en uit zichzelf kiest om zijn of haar andere nationaliteit op te geven, dan heb ik diep respect voor die moedige beslissing." Wat maakt die beslissing zo moedig dan? Gezien de felle aanval die uiterst rechts juist rond de dubbele nationaliteit ontketend heeft, vind ik het vasthouden aan die andere nationaliteit getuigen van ruggengraat, van een weigering om te capituleren voor Wilders' hetze. En wat is nu eigenlijk het probleem met het aanhouden van die andere nationaliteit, als loyaliteit er niets mee te maken heeft, zoals Marijnissen hier opnieuw stelt?

Dan herhaalt hij die "extra dikke plus" voor het afstand doen van de tweede nationaliteit, als het gaat om mensen met een "voorbeeldfunctie". "Maar ik zal het nooit aan iemand vragen, het zal altijd een beslissing van die persoon zelf moeten zijn en daar wil ik geen enkele druk op uitoefenen." Mooi hoor! Maar gezien de "voorbeeldfunctie" die ook Marijnissen zelf, als aanvoerder van een grote linkse partij, heeft, is zijn aanprijzing van het enkelvoudige Nederlanderschap al erg genoeg.

Dan gaat hij echter verder: "Ook vind ik het geen 'min' als iemand besluit die tweede nationaliteit wel te houden. daar kunnen hele goede (...) redenen voor zijn." Hier laat Marijnissen zich kennen, niet als socialist, maar als klassieke sociaal-democraat: hij wil een zo groot mogelijk deel van zijn potentiële achterban behagen, hij oefent in het behendig sparen van kolen en geiten. Wie wat meer nationalistisch is, kan zich blij maken met Marijnissen's voorkeur voor één paspoort. Maar hij wil degenen die vasthouden aan hun tweede paspoort, en zij die deze keus verdedigen, ook niet wegjagen. Meegaan met de stroom richting enkelvoudige nationaliteit, maar op een halfslachtige manier.

Dat lijkt nu wellicht een succesformule. Maar stevige nationalisten zullen, gesteld voor de keus tussen Marijnissen en Wilders, voor Wilders kiezen maar het gelijk dat Marijnissen hen gunt incasseren. Mensen die dit nationalisme terecht verwerpelijk vinden zullen zich door Marijnissen's halfslachtige erkenning van het recht het tweede paspoort te houden, niet voldoende ondersteund vinden. Zo verliest Marijnissen op beide vleugels. Wouter Bos kan hem uitleggen hoe zoiets voelt.

Daarmee zijn we aangekomen bij de PvdA-reactie. "PvdA woedend op SP-er Marijnissen" , schrijft de NRC. Toen de zaak speelde in de kamer, hield Marijnissen zich stil, en nu komt hij met zijn opmerkingen, klaagt Jacques Tichelaar, fractievoorzitter van de PvdA. Hij spreekt van "ronduit schaamteloos opportunisme." Hij voegt eraan toe: "De strategie is kennelijk: verstoppertje spelen in de Kamer en later viaeen interview je echte standpunt kenbaar maken."

De PvdA-woede is logisch, en inhoudelijk ook wel juist. Marijnissen zegt weliswaar nu, in de eerder geciteerde weblogtekst: "Het is dus zeker niet zo dat ik mij bij Wilders en de VVD schaar. Zo deed de SP dat ook niet in het debat rond de dubbele nationaliteit van bewindslieden(...) In dat debat werd op een zeer onbehoorlijke manier op de man gespeeld (...) Daar deden en doen we niet aan mee." Nee, dat ontbrak er nog maar aan, dat moest er nog bijkomen!

Marijnissen hield zich juist grotendeels stil. Ze deden niet mee aan de hetze, maar gaven ook niet het broodnodige tegengas. Buiten de Kamer, op TV, noemde Marijnissen de paspoortendiscussie "onbelangrijk" (terwijl hij ook toen al aangaf dat het Akbayrak zou sieren als ze haar Turkse paspoort zou opgeven). Maar als Wilders erin slaagt rond die paspoorten zoveel heisa op gang te brengen dan maakt alleen dàt de discussie al belangrijk.

Afzijdigheid en luwte zoeken zijn dan niet de juiste houding. Tegen zo'n hetze past van een linkse aanvoerder niet een braaf "daar doen wij niet aan mee." Op zo'n moment dient links stelling te nemen, en zich niet afzijdig te houden. De weigering van Albayrak om haar Turkse paspoort weg te doen, verdiende de krachtigst mogelijke bijval, juist ook van de kant van de SP-leider.

Maar de PvdA is in haar woede ook lichtelijk vergeetachtig. Zelf opereerde ze evengoed opportunistisch in deze zaak. Toen de hele zaak volop speelde, vond Wouter Bos het nodig om het kabinet op te roepen om regeringen zoals de Marokkaanse, die hun burgers verbieden om hun paspoort op te geven ook als ze daarnaast een Nederlands paspoort , daar kritisch op aan te spreken.

De NRC noemde het gekozen moment "op zijn zachtst gezegd opmerkelijk" , ook al herhaalt Bos hiermee volgend die krant een eerder via een motie naar voren gebracht standpunt. En Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks, merkte over de PvdA op: "De partij is mee gaan bewegen met Wilders, vermoedelijk om weggelopen kiezers te behagen. Het effect kan wel eens tegenovergestel;d zijn, hier snapt geen kiezer meer iets van." Halsema signaleert hier bij de PvdA terecht dezelfde dubbelheid die ik eerder aanwees in de opstelling van Marijnissen.

De woede van Tichelaar op Marijnissen heeft opportunistische trekjes, en zou wel eens samen kunnen hangen met een groeiende nervositeit over de aanval die de SP keer op keer op de PvdA inzet. En waar Marijnissens opmerkingen over paspoorten een rechtse strekking hebben, is die aanval van SP op Pvda verder overwegend links van aard.

Dat geldt voor de campagne 'Openheid over Irak' waar vooral ook de SP als aanjager optreedt, om een onderzoek rond de Irak-oorlog te eisen. Die campagne begint het kabinet wel degelijk in gevaar te brengen. "Irak-protest brengt PvdA in problemen" , zo bericht Trouw op 31 maart. Enige aandacht voor een heel andere kwestie, waarin de PvdA verschijnt als de vermoorde linkse onschuld - zou het de leiding van die partij tactisch wel zo slecht uitkomen?

9 opmerkingen:

Keesjemaduraatje zei

ik heb er een geheel andere theorie over. Miriyam Aouragh en de andere IS-ers zijn veel te ver gegaan in hun hetze tegen Wilders. Die bijeenkomst op de UVA, waarin Wilders werd uitgescholden voor fascist, terwijl er niemand was die een weerwoord durfde te geven, leek veel op de volkstribunalen in de Sovjet-Unie, waarin soms een heel stadion een boek veroordeelde dat ze zelf niet gelezen hadden.
Jan Marijnissen kan dat niet meer gebruiken. Hij is met de SP nu zo groot geworden dat delen van de middenklasse sympathie voor hem beginnen te koesteren. Zijn anti-Europese en anti-Oosteuropese sentimenten sluiten nauw aan bij de anti-globaliserings-sentimenten van de lagere middenklasse en de arbeidersklasse. Nu wil hij de PvdA klein maken en dat kan door nu een burgerlijke koers te varen.
Daarbij kan hij de trotskisten en jihadisten niet meer gebruiken. Door deze uitspraken slaat hij twee vleigen in één klap. Anja, "de Senator voor Haat en Terreur", Miriyam Aouragh (jihadiste) eruit en meer sympathie bij de PvdA aanhang verwerven.
Het is afgelopen jongens,

Anoniem zei

Gelukkig is de NCPN er nog keesjemaduraatje!!!
Maar nu eff een serieuze reactie, wat lette jou om een weerwoord te gaan geven op die bijeenkomst (ik begrijp dat je dat niet hebt gedaan), en wat vind je ervan als mensen uit een andere cultuur die zomaar worden veroordeeld. HOeveel mensen die anti islam zijn hebben de Koran gelezen???
Oh ja, en is het standpunt wat ie nu verwoorde niet juist antie andere landen en anti globalistisch???

Anoniem zei

Misschien tis het tijd voor een revolutie binnen de SP! Veel jonge leden en zeker ROOD staat niet achter de verrechtsing van de SP. Ik hoop dat bij de volgende conferentie van de SP zij de macht zullen grijpen en alle conservatieven en nationalisten af zetten en een nieuwe radicaal linkse koers gaan varen.

Keesjemaduraatje zei

@Jesse: ik was er inderdaad niet bij omdat ik in Eindhoven woon. Het was te ver.
Als mensen uit een andere cultuur zomaar worden veroordeeld, dan vind ik dat niet goed. Daar ging het ook niet om. Het ging om bewindslieden met een dubbel paspoort.
Ik heb de koran gelezen, maar ik vind de bijbel beter. Ik ben net als de rode ravotter van gereformeerde komaf. wat op zich niet erg is. Wilders is tegen andere landen en tegen globalisering. Dat vind ik niet goed. Ik ben internationalist.

Anoniem zei

'Die bijeenkomst..(..)..leek veel op de volkstribunalen in de Sovjet-Unie, waarin soms een heel stadion een boek veroordeelde dat ze zelf niet gelezen haddden.' Ik ben blij dat de heer Maduraatje deze meeting kan beoordelen zonder er zelf bij te zijn geweest.

En wees niet bang. Als wij de socialistische heilstaat hebben uitgeroepen (want zo doen wij dat volgens ervaringsdeskundige M) zullen wij in ons eerste volkstribunaal beslissen jou onmiddellijk op te knopen. En daarna zullen we allemaal lang het standbeeld van Vadertje Stalin lopen en zijn voeten kussen.

Keesjemaduraatje zei

daar was ik al bang voor

Unknown zei

@ keesjemaduraatje.

het was idd een goede bijeenkomst in amsterdam.
ik doe er echter nog een schepje boven op.

wilders is een vieze fascist!
en jij bent er ook een.

en als ik me niet vergis heeft jelle je al eens doorverwezen naar deze site.
www.kleinburgersaandezijlijn.com

have fun en tot nooit

Peter Storm zei

Mensen, mensen, rustig. Wij weten niet of Keesjemaduraatje zich al dan niet heeft gewassen en schone kleren heeft aan getrokken. Het woord "vieze", dat bij John aan het woord "fascist" vooraf gaat, is daarmee op zijn minst voorbarig en onbeargumenteerd. Ook noem ik Keesjemaduraatje geen fascist, hoezeer ik de woede van john die hem deze typering ongetwijfeld ingaf, ook deel. Daarvoor is Keesjemaduraatje's opstelling in dit debat, met als in andere,veel te tegenstrijdig. Een ongeleid projectiel is niet hetzelfde als een laser-geleide bom.

Maar zo onberaden het is om een weblogbezoeker - hoe onbehouwen hij ook in het rond schimpt -'fascist' te noemen, zo regelrecht lasterlijk is de taal die Keesjemaduraatrje zelf hanteert. Mensen zomaar voor 'jihadist' uitmaken - een woord dat bij hem een zeer negatieve lading meekrijgt - zonder enig argument daarvoor, iemand als 'senator van de haat' typeren - het zijn beschimpingen, verdachtmakingen en scheldwoorden, en niet welkom in dit debat, op dit weblog. Minder belangrijk, in de disdcussie irrelevant maar eveneens niet fatsoenlijk van Keesjemaduraatje, zijn de verwijzingen naar biografische details van ondergetekende (gereformeerd verleden) die hij in een prive-gesprek ooit te horen kreeg. Ik doe dat ook niet bij hem.
En de beschrijving die Keesjemaduraatje van het debat in Amsterdam gaf staat bepaald haaks op de diverse verslagen die ik in de media aantrof. Nergens blijkt daaruit dat Wilders daar "werd uitgescholden voor fascist" zoals Keesjemaduraatje beweert. De Volkskrant meldt: "toch staat het debat niet in het teken van Wilders-bashing". De Folia meldt dat op websites PVV-ers waren opgeroepen om steun te komen betuigen aan Wilders op de meeting, maar dat die oproep nauwelijks respons had gekregen. In geen van beide verslagen komt het woord "fascist" voor. Wel - maar van argumenten voorzien - het woord "racist". Van schelden en een intimiderende sfeer blijkt uit de verslagen in het geheel niets, de vergelijking met volkstribunalen in de oude Sovjetunie is lasterlijk. En het op zo'n tribunaal veroordelen van een boek dat men zelf niet las - waarin onderscheidt dat zich van het beschimpen van een meeting waarbij men zelf niet aanwezig was en waravan men kennelijk niet eens de verslagen erover serieus heeft bekeken? Toch noem ik keesjemaduraatje - alhoewel hij discussietruuks hanteert die rechtstreeks uit de Stalinistische trukendoos komen - daarmee nog geen stalinist...

Het foliastuk:
http://www.folia.nl/Nieuwsoverzicht/Algemeen/Geen+PVVers+bij+antiWilders+debat.htm
De Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article408687.ece/Moslims,_laat_je_niet_provoceren

Anoniem zei

Ik wil toch nog eff melden dat ik mezelf ook als internationalist zie, maar dan wel een sociale